Algemene voorwaarden

Artikel 1: Defenities

Bij BigGym vinden wij het erg belangrijk dat we duidelijke en transparante afspraken maken met onze members. Zo houden we het voor iedereen gezellig. Door member te zijn bij BigGym verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te hebben gelezen en te accepteren. Je kunt de algemene voorwaarden en de huisregels terug vinden op www.biggym.nl.

1.1 Actie: de aanbieding die BigGym aan nieuwe leden aanbiedt. Contractduur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van BigGym.

1.2 Stornokosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.

1.3 Afwezigheid: wanneer je niet kan komen sporten om welke reden dan ook.

1.4 Contributie/membership kosten: het bedrag van het membership dat je per maand moet betalen als je je hebt ingeschreven voor 1 januari 2020 en 4 wekelijks als je je hebt ingeschreven na 1 januari 2020.

1.5 member: je kunt bij ons member worden als je een persoon bent vanaf 14 jaar en ouder.

1.6 Financieel verantwoordelijke: degene die financieel verantwoordelijk is voor de membership kosten.

1.7 Gezinsleden: leden die familie van elkaar zijn en bij elkaar op één adres wonen.

1.8 Upgrade: Een omzetting van een membership waarbij de waarde en de contractsduur van het membership wordt vergroot.

1.9 Activatiekosten: kosten voor de activatie bij een inschrijving.

1.10 Membership: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen jou BigGym door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je membership.

1.11 Lockers: kluisje waar je jouw eigendommen kan opbergen.

1.12 Opzegtermijn: één volledige incassoperiode welke BigGym van jou incasseert wanneer je jouw membership hebt opgezegd.

1.13 Hoofdbetaler: De persoon die verantwoordelijk is voor de betaling bij een Together membership. De contributie wordt afgeschreven van het rekeningnummer van de hoofdbetaler.

1.14 Incassoperiode: Een periode van een volledige kalendermaand voor als je je hebt ingeschreven voor 1 januari 2020 en een volledige 4 wekelijkse incassoperiode voor als je je hebt ingeschreven na 1 januari 2020.

1.15 Persoonlijke begeleiding: Begeleiding van de Gym Medewerkers zoals opstart adviezen, uitleg over de apparaten en tips over fitness, dit is geen Personal Training uur.

Artikel 2: Aanmelding

2.1 Je kan member worden van BigGym als je je inschrijft via het inschrijfformulier op de BigGym website of via de BigGym app.

2.2 Inschrijving via een Sportfonds kan via de receptie in een van de BigGym vestigingen.

2.3 Na aanmelding kan je direct komen sporten bij BigGym!

Artikel 3: Toegang en persoonsgegevens

3.1 Wanneer je je hebt ingeschreven, worden jouw persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.

3.2 Door je in te schrijven bij BigGym en de eerste betaling te voldoen, geef je BigGym de machtiging om de contributie door middel van automatische incasso te incasseren.

3.3 Jouw toegang tot BigGym wordt gecontroleerd door middel van het scannen van de QR-code bij de entree.

3.4 Bij een Together membership mag je altijd tegelijkertijd komen sporten!

3.5 Jouw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot BigGym.

3.6 Jouw persoonlijke gegevens worden indien noodzakelijk aan derden verstrekt.

3.7 BigGym heeft toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie.

3.8 Wanneer je incheckt om te sporten wordt er voor controle een foto van jou afgebeeld op het kassascherm. BigGym kan niet voorkomen dan deze foto, bedoeld voor de Gym Medewerker, zichtbaar is voor andere members.

Artikel 4: Membership, termijn en betaling

4.1 Jouw membership gaat officieel in vanaf het moment van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van jouw gekozen membership), met een minimum van twee volledige incassoperiodes.

4.2 Wanneer je hebt gekozen voor een Unlimited, Together of Daytime membership worden deze automatisch verlengd voor onbepaalde tijd nadat je contract is afgelopen. Hierbij zullen de membership kosten worden aangepast naar de huidige kosten van het membership. Je membership is hierna maandelijks opzegbaar en heb je een opzegtermijn van één volledige incassoperiode, deze gaat in na uitschrijving.

4.3 Wanneer je hebt gekozen voor een Flex of Junior membership heb je een opzegtermijn van één volledige incassoperiode, deze gaat in na uitschrijving.

4.4 Wanneer je jonger dan 18 jaar bent heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger om te kunnen inschrijven bij BigGym. Dit kan door middel van het toestemmingsformulier in het inschrijfformulier op de website of in de vestiging zelf.

4.5 Wanneer je gebruik maakt van een Together membership moet je beiden kunnen aantonen dat je woonachtig bent op hetzelfde adres.

4.6 De betaling voor je membership vindt maandelijks plaats wanneer je je hebt ingeschreven voor 1 januari 2020 en 4 wekelijks wanneer je je hebt ingeschreven na 1 januari 2020.

4.7 Wanneer je gebruik maakt van het Together membership en het ons niet lukt om de membership kosten te incasseren van de hoofdbetaler, worden de membership kosten geincasseerd van één van de rekeningnummers van één van de andere members die gekoppeld zijn aan de hoofdbetaler van het Together membership.

4.8 Je hoort ervoor te zorgen dat wij probleemloos de contributie kunnen incasseren. Wanneer dit niet lukt zijn wij genoodzaakt €5,00 stornokosten in rekening te brengen per mislukte incasso.

4.9 Wanneer je jouw membership kosten niet optijd hebt betaald, ben je automatisch in gebreke. Wij bepalen per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.

4.10 Bij een achterstand van betaling bij een één of twee jarig membership is 100% van  het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00.

4.11 Wanneer je jouw contributie niet optijd hebt betaald, is toegang tot BigGym niet mogelijk. 

4.12 Je kan een Gezinspas niet verlengen of upgraden. De voorwaarden voor een Gezinspas gelden enkel voor huidige members met een Gezinspas. Wanneer jouw overeenkomst van een gezinspas is afgelopen zal deze worden omgezet in een Together membership. De artikelen met betrekking tot een Together membership zijn vanaf de omzetting op het membership van toepassing.

4.13 Wanneer je op een Gezinspas bent ingeschreven, wordt deze omgezet naar een eigen persoonlijk membership wanneer je boven de 23 jaar bent.

4.14 Wanneer je een Junior membership hebt, en 14 jaar wordt, wordt deze omgezet naar een Unlimited membership.

Artikel 5: Tarieven, doorbetaling membership, acties en algemene voorwaarden

5.1 Wij behouden ons het recht om onze algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te vullen.

5.2 Wij behouden ons het recht om onze prijzen en tarieven van memberships en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.

5.3 Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

5.4 Wij mogen onze tarieven een keer per jaar verhogen. Als wij hiervan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van het membership plaatsvindt.

5.5 Voor acties en/of speciale aanbiedingen kan je de voorwaarden na vragen in de BigGym vestigingen of via onze klantenservice.

5.6 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.

5.7 De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het membership toegepast tenzij wij anders aangeven. Actieperiodes vallen buiten de contractsduur.

5.8 Acties die plaatsvinden bij een nieuwe vestiging, zijn alleen geldig als je je inschrijft bij deze nieuwe vestiging.

5.9 Je kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie of andere bedragen.

5.10 Wanneer je afwezig bent door welke oorzaak dan ook, onthef je niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde membership kosten en geeft het niet het recht op enige vermindering daarvan.

Artikel 6: Omzetting/opzegging

6.1 Wanneer je een omzetting wilt doen, is dit alleen mogelijk op het moment dat jouw één of twee jarig membership afloopt tenzij je jouw membership wilt upgraden.

6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van jouw membership gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe membership.

6.3 Wanneer je jouw membership wilt opzeggen, kan dit alleen via de BigGym app.

6.4 Tussentijdse opzegging/bevriezen van een Flex, Unlimited of Daytime membership is alleen mogelijk als:

– Je een ander woonadres krijgt verder is dan 30 kilometer (uitgaand van de kortste route) dan een van de BigGym vestigingen. Dit wordt alleen aangenomen als je een officieel document inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats hebt als bewijs. Als dit document door ons is goedgekeurd dien je je membership af te kopen. Bij een één of twee jarig membership wordt dan je verschuldige contributie herberekend naar een Flex membership.

– Wanneer je geen gebruik meer kan maken van jouw membership door een blessure of ziekte. Het membership kan dan voor een maximum van 3 volledige incassoperiodes worden stopgezet, je membership staat dan stil. Wanneer je je membership 3 volledige incassoperiodes stop zet loopt deze dus ook 3 volledige incassoperiodes langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijs.

– Waneer de overheid besluit dat er een verplichte sluitingsperiode plaatsvindt. Waneer dit het geval is geven wij de optie om jouw membership tijdelijk te bevriezen gedurende de maatregel van kracht is. Zodra deze verplichte sluitingsperiode is opgeheven zal jouw membership weer automatisch doorlopen. Jouw contractperiode wordt hiermee aansluitend verlengd.

6.5 Wanneer jij de hoofdbetaler bent van jouw Together membership en jij jezelf uitschrijft, wordt het membership automatisch overgedragen naar één van de andere gekoppelde members. Je dient te allen tijde gezamenlijk het Together membership op te zeggen wanneer alle gekoppelde members willen stoppen.

6.6 Wanneer je een membership bent aangegaan via het online inschrijfformulier van de BigGym website beschik je over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag dat je jouw membership hebt afgesloten.

6.7 Wanneer je besluit je membership te herroepen kan dit door het herroepingsformulier op de website in te vullen.

6.8 Wanneer je jouw membership wilt herroepen en je hier gedurende deze 14 dagen geen gebruik van maakt, dan is deze herroeping kosteloos. Als je het membership wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan BigGym naar rato (vanaf de activering van je membership tot de dag van de herroeping, inclusief de eventuele activatiekosten) kosten voor het membership in rekening brengen.

6.9 Wanneer je een uitschrijving per e-mail, fax, online chat, social media, telefonische of mondeling verstuurd wordt deze niet in behandeling genomen.

6.10 Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, onze huisregels of ongepast gedrag vertoont op aangeven van de Gym Medewerkers of Gym Manager mogen wij je de toegang tot BigGym ontzeggen en jouw membership per direct beëindigen. De beoordeling van dit gedrag is alleen voorbehouden aan BigGym. Wanneer je je opnieuw inschrijft bij BigGym geeft dit een gegronde reden om je nieuwe membership opnieuw te beëindigen.

6.11 Eventuele tegoeden kunnen niet meer gebruikt worden na het beëindigen van het membership.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

7.1 Gebruik maken van de faciliteiten van BigGym is geheel op eigen risico.

7.2 Wanneer je hoofdbetaler bent van een Together membership ben je ten allen tijde verantwoordelijk voor het membership. Bij achterstallige betalingen worden alle gekoppelde members aansprakelijk gesteld. Zie artikel 4.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel die je oploopt in onze gyms.

7.4 We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. Wel biedt BigGym gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. De kosten van een BigGym cijferslotje zijn eenmalig €8,00. Het gebruik van een eigen slotje is niet toegestaan.

7.5 Wij zijn gemachtigd om na sluiting overgebleven slotjes open te knippen zodat de volgende dag de kluisjes weer bruikbaar zijn.

7.6 Fitness kan risico’s met zich meebrengen. Waneer je gebruik maakt van onze faciliteiten ben je zelf verantwoordelijk om te weten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is je eigen risico. Bij twijfel over je fysieke conditie raden we je aan deskundig advies te vragen aan een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van trainen is.

7.7 Wij bieden zelf geen personal training door onze eigen Gym Medewerkers in de vestiging aan. Wel bieden we gratis begeleiding aan om je doelen te behalen en/of te realiseren. Je kunt zelf een Personal Trainer inhuren of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven op social media, de BigGym app of via andere middelen in de gym. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de manier hoe je deze tips en adviezen toe past en de keuzes die je maakt.

7.8 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van BigGym.

7.9 Jij bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld aan jou is te wijten.

7.10 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of members zonder toestemming te maken en te publiceren.

Artikel 8: Klachtenbehandeling

8.1 Indien je klachten hebt vinden we dat erg jammer, maar we horen dat uiteraard graag. Je kunt dan altijd terecht bij onze klantenservice via de BigGym website.

8.2 Wij vragen hierbij om jouw NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Wij zullen dan zorgen voor een goede afwikkeling van de klacht.

Artikel 9: Slot

9.1 Door inschrijving verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.

9.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van BigGym vind je op de website en je kunt ze bij de balie van BigGym op vragen.

Algemene voorwaarden BigGym B.V.

Kvk nummer: 66020158

BTW nummer: NL856360417B01

Versie actief per 24-04-2024